Piedāvājums kokmateriālu iegādei ar piegādi pie pircēja Nr. 800-2020/021

Virsraksts Piedāvājums kokmateriālu iegādei ar piegādi pie pircēja Nr. 800-2020/021

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr. 800-2020/021 ir noslēgusies.
Uzvarēja:
1.daļā – Saskaņā ar SIA „Rīgas meži” apaļo kokmateriālu elektroniskās izsoles 4.6.1. punktu SIA “Rīgas meži” pasludina izsoles 1.daļu par nenotikušu.
2.daļā – SIA “AKZ”
3.daļā – AS “Latvijas Finieris”
4.daļā – SIA “Pata”
5.daļā – SIA “Upeslīči”