Piedāvājums kokmateriālu iegādei ar piegādi pie pircēja Nr. 800-2019/055

Virsraksts Piedāvājums kokmateriālu iegādei ar piegādi pie pircēja Nr. 800-2019/055

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr. 800-2019/055 tiek atzīta par nenotikušu saskaņā ar izsoles noteikumu 4.4.2. punktu.