Piedāvājums kokmateriālu iegādei ar piegādi pie pircēja Nr. 800-2019/003

Virsraksts Piedāvājums kokmateriālu iegādei ar piegādi pie pircēja Nr. 800-2019/003

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2019/003 ir atzīta par nenotikušu, atsaucoties uz izsoles noteikumu 4.9. punktu.