Piedāvājums kokmateriālu iegādei ar piegādi pie pircēja Nr. 800-2016/040

Virsraksts Piedāvājums kokmateriālu iegādei ar piegādi pie pircēja Nr. 800-2016/040

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2016/040 ir noslēgusies.
Uzvarēja:
1.daļā – SIA "BSW Latvia" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 61,20 EUR bez PVN.
2.daļā – SIA "PATA" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 44,39 EUR bez PVN.
3.daļā - SIA "PATA” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 26,50 EUR bez PVN
4.daļā - SIA "Latvijas Finieris” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 62,01 EUR bez PVN