Piedāvājums kokmateriālu iegādei ar piegādi pie pircēja Nr. 800-2016/033

Virsraksts Piedāvājums kokmateriālu iegādei ar piegādi pie pircēja Nr. 800-2016/033

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2016/033 ir noslēgusies.
Uzvarēja:
1.daļā - SIA "IBIZA” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 26,00 EUR bez PVN
2.daļa tiek pasludināta par nenotikušu saskaņā ar izsoles noteikumu 4.6.1.p.
Pievienotie faili