Piedāvājums apaļkoka iegādei Nr.800-2023-058

Virsraksts Piedāvājums apaļkoka iegādei Nr.800-2023-058

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr. 800-2023-058 ir noslēgusies. Izsole atzīta par nenotikušu, atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumu 6.1.4. punktam.