Piedāvājums apaļkoka iegādei Nr.800-2023-046

Virsraksts Piedāvājums apaļkoka iegādei Nr.800-2023-046

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr. 800-2023-046 ir noslēgusies.

Izsole atzīta par nenotikušu, atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumu 6.1.4. punktam.