PAZIŅOJUMS par Zemes gabala ar kadastra nr.0100 095 0040 daļu Rīgā, Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā daļu nomas tiesību izsoles rezultātiem.

Virsraksts PAZIŅOJUMS par Zemes gabala ar kadastra nr.0100 095 0040 daļu Rīgā, Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā daļu nomas tiesību izsoles rezultātiem.

Izsoles rezultāti:

Ar šo, SIA „Rīgas meži” nekustamo īpašumu izsoles komisija paziņo, ka 30.03.2017. SIA “Rīgas meži” valde ir apstiprinājusi 24.03.2017. Nekustamo īpašumu izsoles komisijas lēmumu, ar kuru noteikts, ka: