PAZIŅOJUMS PAR IZSOLES REZULTĀTU

Virsraksts PAZIŅOJUMS PAR IZSOLES REZULTĀTU

Izsoles rezultāti:

SIA „Rīgas meži” paziņo, ka saskaņā ar 26.05.2017. SIA “Rīgas meži” valdes lēmumu (protokols nr.10., 11.jautājums) apstiprināti 19.05.2017. mutiskās izsoles “Zemes gabala ar kadastra nr.0100 095 0040 daļu Rīgā, Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā nomas tiesību izsole” rezultāti un saskaņā ar 19.05.2017.