Par Rīgas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 2 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Mežaparkā iznomāšanu

Virsraksts Par Rīgas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 2 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Mežaparkā iznomāšanu