Nekustamā īpašuma Rīgā, Kokneses prospektā 46

Virsraksts Nekustamā īpašuma Rīgā, Kokneses prospektā 46

Izsoles rezultāti:

Nekustamā īpašuma Rīgā, Kokneses prospektā 46, sastāvā esošās ēkas, Rīgā, Kokneses prospektā 46, kadastra apzīmējums 0100 095 0040 134, daļas un ar to funkcionāli saistītā zemesgabala Rīgā, Kokneses prospektā 46, kadastra Nr.0100 095 0040,daļas nomas tiesību izsole.