Nekustamā īpašuma Ostas prospekts 11, Rīga, kadastra numurs 01000950040, sastāvā esošās būves – ēkas, ar adresi Kokneses prospekts 39, Rīga, kadastra apzīmējums 0100 095 0040 018, daļas ar platību 92,35 m2, un ar to funkcionāli saistītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 daļas 968 m2, nomas tiesību izsole

Virsraksts Nekustamā īpašuma Ostas prospekts 11, Rīga, kadastra numurs 01000950040, sastāvā esošās būves – ēkas, ar adresi Kokneses prospekts 39, Rīga, kadastra apzīmējums 0100 095 0040 018, daļas ar platību 92,35 m2, un ar to funkcionāli saistītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 daļas 968 m2, nomas tiesību izsole

Izsoles rezultāti:

Nomas līgumā paredzētais ēkas primārais izmantošanas veids: sporta un aktīvās atpūtas inventāra nomas pakalpojumu sniegšana (tai skaitā ziemas inventāra noma un pakalpojumu sniegšana ziemas periodā).