Kadastra apzīmējums 01000950040, daļas 20 kv.m. platībā iznomāšanas procedūra.

Virsraksts Kadastra apzīmējums 01000950040, daļas 20 kv.m. platībā iznomāšanas procedūra.

Izsoles rezultāti:

Saskaņā ar nomas tiesību pretendenta izteiktu ierosinājumu tiek uzsākta zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950040, daļas 20 kv.m. platībā, kas atrodas Kultūras un atpūtas zonā „Mežaparks” Janševska prospekta  malā ceļā no  Atpūtas alejas un Ostas prospekta krustojuma uz Lielā bērnu rotaļu laukumu iznomāšanas procedūra.