Izsoles sludinājums.

Virsraksts Izsoles sludinājums.

Izsoles rezultāti:

SIA „Rīgas meži” rīko rakstveida izsoli uz Zemes gabala ar kadastra nr.0100 095 0040 Rīgā, Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā daļām, tajā skaitā:

1. Zemesgabala daļu ar apzīmējumu “A3” 6 kv.m. platībā (Atpūtas alejā) kopā ar uz tā izvietotā tirdzniecības stenda nomas tiesībām;

2. Zemesgabala daļu ar apzīmējumu “B1” 6 kv.m. platībā (pie Bērnu laukuma) kopā ar uz tā izvietotā tirdzniecības stenda nomas tiesībām;

3. Zemesgabala daļu ar apzīmējumu “B2” 6 kv.m. platībā (pie Bērnu laukuma) kopā ar uz tā izvietotā tirdzniecības stenda nomas tiesībām;

4. Zemesgabala daļu ar apzīmējumu “C1” 6 kv.m. platībā nomas tiesībām;

5.    Zemesgabala daļu ar apzīmējumu “C2” 6 kv.m. platībā nomas tiesībām;

6.    Zemesgabala daļu ar apzīmējumu “C3” 6 kv.m. platībā nomas tiesībām.