Izsoles noteikumi ciršanas tiesību iegūšanai sanitārās kailcirtēs un sanitārās izlases cirtēs.

Virsraksts Izsoles noteikumi ciršanas tiesību iegūšanai sanitārās kailcirtēs un sanitārās izlases cirtēs.

Izsoles rezultāti:

Uzvarētāji:

1.objekts(Tīreļu mežniecība san.kailc.+izls.c. 228.kv.11;13+7;11nogab.) z/s „Jaunlībieši” ar cenu 2001 EUR;

2.objekts(Tīreļu mežniecība san.kailc.241.kv.25;29 nog.) SIA”SKOG” ar cenu 1345 EUR;

3.objekts (Tīreļu mežniecība san.kailc.+san.izl.c. 258.kv.15.nog.) SIA „R Grupa” ar cenu 3170 EUR;

4.objekts(Tīreļu mežniecība sanitārā izl.c. 213.kv.5(1)nog.) SIA „SIA  SKOG” ar cenu 420 EUR;

5.objekts (Tīreļu mežniecība sanitārā izl.cirte 187.kv.2;4 nog.), SIA „ALRA” ar cenu 520 EUR.