IZSOLE PĀRTRAUKTA. Apbūves tiesības piešķiršana nekustamā īpašuma bez nosaukuma, Rīgā (kadastra Nr. 01000920506), sastāvā esošajā zemes vienībā Biķernieku ielā 70 ar kadastra apzīmējumu 01000920500

Virsraksts IZSOLE PĀRTRAUKTA. Apbūves tiesības piešķiršana nekustamā īpašuma bez nosaukuma, Rīgā (kadastra Nr. 01000920506), sastāvā esošajā zemes vienībā Biķernieku ielā 70 ar kadastra apzīmējumu 01000920500