Izsole "Par tirdzniecību Mežaparkā 2013. gadā"

Virsraksts Izsole "Par tirdzniecību Mežaparkā 2013. gadā"

Izsoles rezultāti:

„SIA „Rīgas meži” rīko rakstveida izsoli par tirdzniecības stendu nomas tiesību piešķiršanu un tiesību īstenot tirdzniecību no pārvietojamajiem mazumtirdzniecības punktiem piešķiršanu Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā 2013.gadā: