Izsole “Par Rīgas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 8 m2 un 80 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Mežaparkā iznomāšanu “

Virsraksts Izsole “Par Rīgas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 8 m2 un 80 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Mežaparkā iznomāšanu “

Izsoles rezultāti:

NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTI

Virsraksts

Izsole “Par Rīgas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 8 m2 un 80 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Mežaparkā iznomāšanu

Izsoles veids

Nomas tiesību izsole

Objekta veids

Neapbūvēti zemesgabali

Izsoles rīkotājs

SIA "Rīgas meži"

 

Zemesgabala platība

Izsoles uzvarētājs (nomas maksa mēnesī)

 

8m2

SIA “Jomas amusement”, reģ. Nr. 40103201434 EUR 235.00 EUR + PVN

 

80m2

SIA “Jomas amusement”, reģ. Nr. 40103201434 EUR 280,00 EUR + PVN