Izsole “Par Rīgas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 72 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Mežaparkā iznomāšanu “

Virsraksts Izsole “Par Rīgas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 72 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Mežaparkā iznomāšanu “

Izsoles rezultāti:

NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTI

Virsraksts

Par Rīgas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 72 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Mežaparkā iznomāšanu

 

Izsoles veids

Nomas tiesību izsole

Objekta veids

Neapbūvēti zemesgabali

Izsoles rīkotājs

SIA "Rīgas meži"

 

Zemesgabala platība

Izsoles uzvarētājs (nomas maksa mēnesī)

 

72m2

SIA “Shooting Gallery”, reģ. Nr. 40103473330 EUR 258,00 EUR + PVN