Izsole “Par Rīgas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 692 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Mežaparkā iznomāšanu “

Virsraksts Izsole “Par Rīgas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 692 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Mežaparkā iznomāšanu “

Izsoles rezultāti:

NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTI

Virsraksts

Par Rīgas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 692 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Mežaparkā iznomāšanu

 

Izsoles veids

Nomas tiesību izsole

Objekta veids

Neapbūvēti zemesgabali

Izsoles rīkotājs

SIA "Rīgas meži"

 

Zemesgabala platība

Izsoles uzvarētājs (nomas maksa gadā)

 

692m2

SIA “Pilskrogs-1”, reģ. Nr. 40103038488 EUR 2000,00 EUR + PVN