Izsole “Par Rīgas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 30 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Mežaparkā iznomāšanu “

Virsraksts Izsole “Par Rīgas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 30 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Mežaparkā iznomāšanu “

Izsoles rezultāti:

 

2022.gada 2.novembrī plkst.11:00 tika novadīta mutiska Izsole “Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 daļu 30 m2 platībā kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā nomas tiesību izsole”.

 

Izsolāmie objekti:

Zemesgabala daļa 30m2 platībā kultūras un atpūtas parkā “Mežaparks” ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030.

Zemesgabala izmantošanas mērķis: Tirdzniecības vietas ierīkošanai/ēdināšanas pakalpojumu sniegšana no mehāniskā transportlīdzekļa, rūpnieciski izgatavotas tirdzniecībai paredzētas piekabes (treilera).

 

 

Termiņš: līdz 31.03.2023.

 

Izsoles sākumcena:

Zemesgabala daļa 30m2 platībā kultūras un atpūtas parkā “Mežaparks” ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 – 200 EUR mēnesī bez PVN.

 

 

 

 

  1. Pieteikumus izsolei iesniedza sekojošo pretendenti:

Dalībnieki

SIA  “LP Global” reģ. Nr. 40203119569

 

 

  1. Dalībai izsolē tika pielaisti sekojoši pretendenti:

Dalībnieki

SIA  “LP Global” reģ. Nr. 40203119569

 

 

  1. Izsolē piedalījās sekojoši izsoles dalībnieki un nosolīja sekojošas cenas:

 

Zemesgabala daļa 30 m2 platībā kultūras un atpūtas parkā “Mežaparks” ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030:

Izsoles sākumcena EUR bez PVN (noteikta sākumcena nomas maksa mēnesī)

 

 

Izsoles solis EUR bez PVN

Dalībnieki

 

 

Solītā nomas maksas (augstākā solītā maksa) mēnesī EUR bez PVN

 

 

 

uzvarētājs

Dalībnieku kārtas numurs izsoles norises laikā

200.00

20.00

SIA  “LP Global” reģ. Nr. 40203119569

220.00

SIA  “LP Global” reģ. Nr. 40203119569

1.

Ievērojot augstāk minēto par izsoles uzvarētāju atzīstams:

Uzvarētājs

 

SIA  “LP Global” reģ. Nr. 40203119569,  izsolītā nomas maksa- 220 EUR mēnesī