Izsole nekustāmā īpašuma atsavināšanai

Virsraksts Izsole nekustāmā īpašuma atsavināšanai

Izsoles rezultāti:

Izsole notiks 2018.gada 3.augusts plkt.11.00, SIA “Rīgas meži” telpās pēc adreses Jūrmalas gatve 78D, Rīga.