Cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību mutiskās izsoles 2019.gada 18. janvārī

Virsraksts Cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību mutiskās izsoles 2019.gada 18. janvārī

Izsoles rezultāti:

SIA „Rīgas meži”, pamatojoties uz 22.12.2016. valdes lēmumu Nr.6.(prot.Nr.20),”Augošu koku un kokmateriālu realizācijas noteikumi”,izsludina cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību, turpmāk tekstā “Objekts”, mutisko izsoli, kura notiek 18.01.2019. Limbažu nov.Viļķenes pag.”Gravās” plkst.1130.