Cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību mutiskās izsoles 2018.gada 11. janvārī

Virsraksts Cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību mutiskās izsoles 2018.gada 11. janvārī

Izsoles rezultāti:

SIA „Rīgas meži”, pamatojoties uz 22.12.2016. valdes lēmumu Nr.6.(prot.Nr.20),”Augošu koku un kokmateriālu realizācijas noteikumi”,izsludina cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību, turpmāk tekstā “Objekts”, mutisko izsoli, kura notiek 11.01.2018. Limbažu nov.Viļķenes pag.”Gravās” plkst.1130.