Cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību mutiskās izsoles 2017.gada 7. februārī

Virsraksts Cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību mutiskās izsoles 2017.gada 7. februārī

Izsoles rezultāti:

SIA „Rīgas meži”, pamatojoties uz 22.12.2016.g. valdes lēmumu Nr.6.(prot.Nr.20),”Augošu koku un kokmateriālu realizācijas noteikumi”,izsludina cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību, turpmāk tekstā “Objekts”, mutisko izsoli, kura notiek 07.02.2017. Rīgā, Ostas prospektā 11 plkst.1130.