Cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību mutiskās izsoles 2017.gada 11. jūlijā

Virsraksts Cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību mutiskās izsoles 2017.gada 11. jūlijā

Izsoles rezultāti:

               SIA „Rīgas meži”, pamatojoties uz 22.12.2016.g. valdes lēmumu Nr.6.(prot.Nr.20),”Augošu koku un kokmateriālu realizācijas noteikumi”,izsludina cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību, turpmāk tekstā “Objekts”, mutisko izsoli, kura notiek 11.07.2017. Ogrē,Kranciema iela 3 plkst.1130.