Cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību mutiskās izsoles 2016.gada 26. janvārī

Virsraksts Cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību mutiskās izsoles 2016.gada 26. janvārī

Izsoles rezultāti:

SIA „Rīgas meži”, pamatojoties uz 13.12.2013. valdes lēmumu Nr.3.(prot.Nr.15),”Augošu koku un kokmateriālu realizācijas noteikumi”,izsludina cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību, turpmāk tekstā “Objekts”, mutisko izsoli, kura notiek 26.01.2016. Rīgā, Ostas prospektā 11 plkst.1130.