Cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību mutiskās izsoles 2016.gada 12. jūlijā

Virsraksts Cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību mutiskās izsoles 2016.gada 12. jūlijā

Izsoles rezultāti:

 

SIA „Rīgas meži”, pamatojoties uz 13.12.2013. valdes lēmumu Nr.3.(prot.Nr.15),”Augošu koku un kokmateriālu realizācijas noteikumi”,izsludina cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību, turpmāk tekstā “Objekts”, mutisko izsoli, kura notiek 12.07.2016. Limbažu nov.,Viļķenes pag.,Viļķene,"Gravās" plkst.1130.