Cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību mutiskās izsoles 2016.gada 11. oktobrī

Virsraksts Cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību mutiskās izsoles 2016.gada 11. oktobrī

Izsoles rezultāti:

SIA „Rīgas meži”, pamatojoties uz 13.12.2013. valdes lēmumu Nr.3.(prot.Nr.15),”Augošu koku un kokmateriālu realizācijas noteikumi”,izsludina cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību, turpmāk tekstā “Objekts”, mutisko izsoli, kura notiek 11.10.2016. Rīgā, Ostas prospektā 11 plkst.1130.

Citas izsoles

Skatīt visas

Kokmateriāli Piedāvājuma iesniegšana:

Piedāvājums KOKMATERIĀLU iegādei ar piegādi pie pircēja, nr. 800-2024-055

Kokmateriāli Piedāvājuma iesniegšana:

Piedāvājums KOKMATERIĀLU iegādei ar piegādi pie pircēja Nr.800-2024-053

Kokmateriāli Piedāvājuma iesniegšana:

Piedāvājums KOKMATERIĀLU iegādei mežā pie ceļa nr. 800-2024-054