Cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību mutiskās izsoles 2015.gada 3. martāī

Virsraksts Cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību mutiskās izsoles 2015.gada 3. martāī

Izsoles rezultāti:

 

SIA „Rīgas meži”, pamatojoties uz Rīgas domes 30.11.1999. noteikumiem Nr.40 (prot.Nr.101,2§)” Cirsmu, kokmateriālu, ciršanas un medību tiesību izsoles noteikumi", izsludina cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību, turpmāk tekstā “Objekts”, mutisko izsoli, kura notiek 3.03.2015. Rīgā, Ostas prospektā 11 plkst.1130.