Cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību mutiskās izsoles 2015.gada 20. janvārī

Virsraksts Cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību mutiskās izsoles 2015.gada 20. janvārī

Izsoles rezultāti:

SIA „Rīgas meži”, pamatojoties uz Rīgas domes 30.11.1999. noteikumiem Nr.40 (prot.Nr.101,2§)” Cirsmu,  kokmateriālu,  ciršanas  un  medību  tiesību  izsoles  noteikumi", izsludina cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību, turpmāk tekstā “Objekts”, mutisko izsoli, kura notiek 20.01.2015. Rīgā, Ostas prospektā 11 plkst.1130.