Cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību mutiskās izsoles 2014. gada 16. janvārī

Virsraksts Cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību mutiskās izsoles 2014. gada 16. janvārī

Izsoles rezultāti:

 

SIA „Rīgas meži”, pamatojoties uz Rīgas domes 30.11.1999. noteikumiem Nr.40 (prot.Nr.101,2§)” Cirsmu, kokmateriālu, ciršanas un medību tiesību izsoles noteikumi", izsludina cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību, turpmāk tekstā “Objekts”, mutisko izsoli, kura notiek 16.01.2014. Rīgā, Ostas prospektā 11 plkst.1130.