Cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību mutiskā izsole

Virsraksts Cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību mutiskā izsole

Izsoles rezultāti:

SIA „Rīgas meži”, pamatojoties uz 22.12.2016. valdes lēmumu Nr.6.(prot.Nr.20),”Augošu koku un kokmateriālu realizācijas noteikumi”,izsludina cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību, turpmāk tekstā “Objekts”, mutisko izsoli, kura notiek 08.10.2019. Ogrē,Kranciema iela-3, plkst.1130.