Augošu koku ciršanas tiesību izsole

Virsraksts Augošu koku ciršanas tiesību izsole

Izsoles rezultāti:

Izsole ir noslēgusies:
 Uzvarētāji:
1. objekts  (Katrīnas mežniecības 27., 31.kv. 24., 25/7 nog. - 5,1 ha) - z/s“Irnumi-2” ar  cenu 46200 EUR.