Atsavināmās lietotas kustamās mantas – Mežaparka Lielās estrādes skatītāju zonas soli, izsole.

Virsraksts Atsavināmās lietotas kustamās mantas – Mežaparka Lielās estrādes skatītāju zonas soli, izsole.

Izsoles rezultāti:

1.         Atsavināmās lietotas kustamās mantas – Mežaparka Lielās estrādes skatītāju zonas soli, izsoles noteikumi, turpmāk - noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama SIA “Rīgas meži”, kustamās mantas pārdošana izsolē.

2.         Sludinājums par kustamās mantas pārdošanu izsolē publicējams SIA “Rīgas meži” mājas lapā www.rigasmezi.lv 08.06.2018.

3.         Izsoles norises laiks 2018.gada 22.jūnijā, plkst.11.00, SIA “Rīgas meži”, Jūrmalas gatve 78D, Rīga, 2.stāvā, izsoli vada izsoles komisija (turpmāk tekstā izsoles komisija).

4.         Pieteikties izsolei var līdz 2018.gada 22.jūnijam, plkst.10.00, SIA “Rīgas meži”, Jūrmalas gatve 78D, Rīga, 2.stāvā.