Atsavināmās kustamās mantas – automašīnu izsole

Virsraksts Atsavināmās kustamās mantas – automašīnu izsole

Izsoles rezultāti:

Lote Nr.1: Automašīna Citroen Berlingo HG4352  (Pielikums Nr.1);

Lote Nr.2: Automašīna Citroen Berlingo HG4353 (Pielikums Nr.2);