Apbūves tiesības piešķiršana nekustamā īpašuma “Rīgas pilsētas meža fonds”, Ropažu pagastā, Ropažu novadā (kadastra Nr. 80840020098), sastāvā esošās zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 80840060324

Virsraksts Apbūves tiesības piešķiršana nekustamā īpašuma “Rīgas pilsētas meža fonds”, Ropažu pagastā, Ropažu novadā (kadastra Nr. 80840020098), sastāvā esošās zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 80840060324