Telpu un teritorijas noma

Adrese un kontakti

 Nr.

 Darbība vai pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena, EUR (bez

PVN)

Cena, EUR (ar PVN)

2.

Vides izglītības centra "EkVidO" telpu un teritorijas noma (Tīnūžu pagastā, Ogres novadā) darba dienās un brīvdienās

2.1.

Biroja mājas noma (līdz 35 cilvēkiem) [5], [6]

1 stunda

(minimālais stundu skaits ir 3 stundas)

33,06

40,00

2.2.

Amatu mājas telpu noma (līdz 100 cilvēkiem) [5], [6]

Semināru telpa (līdz 60 cilvēkiem) vai Kamīna zāle (līdz 40 cilvēkiem)

1 stunda (ne mazāk kā 3 stundas)

24,80

30,00

Visa Amatu māja

1 stunda (ne mazāk kā 3 stundas)

49,59

60,00

2.3.

Nojume pie dīķa [5], [6]

1 reize

8,26

10,00

2.4.

Ugunskura vieta (ar malku un iekuriem) [1], [5], [6]

1 reize (līdz 2 stundām)

8,26

10,00

2.5.

Meža teritorijas noma (ārpustelpu pasākumiem, nodarbībām, foto sesijām vides izglītības centrā (bez apmācību vadītāja) [5], [6]

1 stunda

24,79

30,00

1 diena

16,53

20,00

2.6.

Iepriekš izsludinātās tematiskās darbnīcas apmeklējums vides izglītības centrā (maksimālais dalībnieku skaits vienā darbnīcā 20 cilvēki) [3], [4]

Pieaugušais

1 darbnīca

8,26

10,00

Bērns no 7 līdz 17 gadu vecumam

1 darbnīca

5,79

7,00

Pensionārs (70+ g.v.) un persona ar 3. grupas invaliditāti

1 darbnīca

5,79

7,00

Ģimene

1 darbnīca

16,53

20,00

2.7.

Iepriekš izsludinātās tematiskās izstādes apmeklējums vides izglītības centrā [3], [4]

Pieaugušais

1 reize

2,48

3,00

Bērns no 7 līdz 17 gadu vecumam

1 reize

1,24

1,50

Pensionārs (70+ g.v.) un persona ar 3. grupas invaliditāti

1 reize

1,24

1,50

Ģimene

1 reize

4,96

6,00

2.8.

Putnu būris

1 gab.

12,40

15,00

2.9.

Citi nereglamentēti pakalpojumi vides izglītības centrā [5], [6]

1 stunda

24,79

30,00


Vides izglītības programmas "EkVidO" maksas pakalpojumu cenrādis. Apstiprināts ar SIA "Rīgas meži" valdes lēmumu nr.8, protokols nr. 10, 21.03.2024.

[1]  Nodarbību pakalpojumu saņēmējiem (maksātājiem) tiek piemērota atlaide 10% apmērā:

  • juridiskām personām un iestādēm, kuru juridiskā adrese ir reģistrēta SIA “Rīgas meži” apsaimniekoto teritoriju pašvaldībās;

  • fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvietas adrese ir reģistrēta SIA “Rīgas meži” apsaimniekoto teritoriju pašvaldībās;

[2]  Ekskursiju un nodarbību vadīšanai SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajās teritorijās, kas atrodas ārpus vides izglītības centra “EkVidO” un ārpus Rīgas pilsētas robežām tiek piemērots 20% uzcenojums.

[3]  Bērnam (līdz 6 g.v.), politiski represētai personai, pieaugušajam ar 1. un 2.grupas invaliditāti, pavadonim personai ar invaliditāti (1.gr. vai personai ratiņkrēslā), bērnu namu, internātskolu, sociālās aprūpes centru audzēknim kopā ar atbildīgo pavadošo personu (aizbildni, audzinātāju vai pedagogu, kā arī viņu pavadoni) tiek piešķirta bezmaksas ieeja.

[4]   Klātienē uzrādot derīgu apliecību "Goda ģimene" ("3+Ģimenes karte") vai LT (Šeimos kortele), vai EST (Perekaart ) karti un personu apliecinošu dokumentu, attiecīgā persona iegūst 20% atlaidi 

[5]   Laika posmā no 1.janvāra līdz 1.martam nomas pakalpojumiem tiek piemērota 20% atlaide.

[6]   Noma maksa brīvdienās tiek aprēķināta, piemērojot pakalpojumiem papildu maksu 10% apmērā.

[7]   Ekskursiju vadīšanai un ekskursijā iekļautai ugunskura nomai ārpus darba laika un brīvdienās piemērot 20% uzcenojumu.