Vides izglītības centra "EkVidO" ekskursijas un nodarbības

Adrese un kontakti

 Nr.

 Darbība vai pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena, EUR (bez

PVN)

Cena, EUR (ar PVN)

1.

Ekskursijas / nodarbības

1.1.

Ekskursija / nodarbība ar apmācību vadītāju SIA "Rīgas meži" apsaimniekotajās teritorijās Rīgas pilsētas robežās (t.sk. Rīgas dārzos un parkos) un vides izglītības centrā "EkVidO", Tīnūžu pagastā (nodarbības var organizēt arī tiešsaistē)

Grupas lielums no 10 līdz 30 cilvēkiem [1], [2], [6]

1 stunda

33,06

40,00

1.2.

Ekskursijas / nodarbības vadīšana svešvalodā (angļu vai krievu val.) – piemaksa pie 1.1. punktā noteiktās cenas 

1 reize

8,26

10,00

1.3.

Izzinoša jauktas grupas ekskursija / nodarbība ar apmācību vadītāju uzņēmuma apsaimniekotajās teritorijās Rīgas pilsētas robežās (t.sk. Rīgas dārzos un parkos) vai vides izglītības centrā "EkVidO". Grupas lielums no 10 līdz 30 cilvēkiem [2], [3], [4]

Pieaugušais

1 nodarbība (līdz 2 stundām)

5,79

7,00

Bērns no 7 līdz 17 gadu vecumam

2,48

3,00

Pensionārs un persona ar 3. grupas invaliditāti

2,48

3,00

Ģimene

12,40

15,00

Vides izglītības programmas "EkVidO" maksas pakalpojumu cenrādis. Apstiprināts ar SIA "Rīgas meži" valdes lēmumu nr.8, protokols nr. 10, 21.03.2024.

[1]  Nodarbību pakalpojumu saņēmējiem (maksātājiem) tiek piemērota atlaide 10% apmērā:

  • juridiskām personām un iestādēm, kuru juridiskā adrese ir reģistrēta SIA “Rīgas meži” apsaimniekoto teritoriju pašvaldībās;

  • fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvietas adrese ir reģistrēta SIA “Rīgas meži” apsaimniekoto teritoriju pašvaldībās.

[2]   Ekskursiju un nodarbību vadīšanai SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajās teritorijās, kas atrodas ārpus vides izglītības centra “EkVidO” un ārpus Rīgas pilsētas robežām tiek piemērots 20% uzcenojums.

[3]   Bērnam (līdz 6 g.v.), politiski represētai personai, pieaugušajam ar 1. un 2.grupas invaliditāti, pavadonim personai ar invaliditāti (1.gr. vai personai ratiņkrēslā), bērnu namu, internātskolu, sociālās aprūpes centru audzēknim kopā ar atbildīgo pavadošo personu (aizbildni, audzinātāju vai pedagogu, kā arī viņu pavadoni) tiek piešķirta bezmaksas ieeja.

[4]   Klātienē uzrādot derīgu apliecību "Goda ģimene" ("3+Ģimenes karte") vai LT (Šeimos kortele), vai EST (Perekaart ) karti un personu apliecinošu dokumentu, attiecīgā persona iegūst 20% atlaidi.

[5]   Laika posmā no 1.janvāra līdz 1.martam nomas pakalpojumiem tiek piemērota 20% atlaide.

[6]  Noma maksa brīvdienās tiek aprēķināta, piemērojot pakalpojumiem papildu maksu 10% apmērā.

[7]   Ekskursiju vadīšanai un ekskursijā iekļautai ugunskura nomai ārpus darba laika un brīvdienās piemērot 20% uzcenojumu.