Dārzu un parku vēsture un ieskats mūsdienās

#RīgasParkiToreizTagad

Rīgā apstādījumu veidošana uzsākta 18.-19. gadsimtā. Centralizēta pilsētas pašvaldības sabiedrisko apstādījumu pārvaldes sistēma izveidota 1879. gadā, kad nodibināja Pilsētas dārzu pārvaldi.

19.gadsimta sākumā dārzus un parkus attīstīja tādi meistari, kā Georgs Frīdrihs Kūfalts (1853. – 1938.) un Andrejs Zeidaks (1874. – 1964.).

Pirmos pamatus Rīgas zaļajām zonām lika G. Kūfalts, kura darbu turpināja viņa skolnieks un pēctecis A. Zeidaks. Sākotnēji A. Zeidaks bija māceklis, un drīz viņam uzticēja zīmēt apstādījumu plānus un izstrādāt nelielus apstādīšanas projektus.

1915.gadā A.Zeidaks kļuva par Rīgas dārzu direktoru un ieņēma šo amatu līdz 1940. gadam. Rūpējoties par pilsētas vides estētiku un arī par praktisko pusi, viņš strādāja pie Pils un Jēkaba laukumu apstādījumu rekonstrukcijas. Tāpat viņš izstrādāja un īstenoja Arkādijas parka atjaunošanu, tagadējā Kronvalda parka rekonstrukciju, Dzegužkalna parka labiekārtošanu, Grīziņkalna parka atjaunošanu, Daugavmalas apstādījumu (tagad – 11. novembra krastmala) plānošanu, Ziedoņdārza projektu u.c. Viņa devums ir teju visos Rīgas galvenajos apstādījumos.

Vislabāk A. Zeidaka veidotais un mūsu dārznieku aprūpētais skaistums baudāms klātienē - Rīgas dārzos un parkos. Savu pilnbriedu tas sasniedz jūlijā un augustā!

Rīgas dārzus un parkus pārraugošā iestāde vēstures gaitā piedzīvojusi neskaitāmas pārveides un reorganizācijas.

Kopš 2012. gada par galvaspilsētas dārziem, parkiem un apstādījumiem rūpējas SIA "Rīgas meži" daļa "Dārzi un parki".

Šobrīd SIA "Rīgas meži" daļas "Dārzi un parki" atbildībā ir 137 apsaimniekojamie objekti – gan lieli parki un nelieli skvēri, gan promenādes un salas. Kopējā platība ir 453 ha dārzi, parki un apstādījumi, kā arī 367 ha plašais kultūras un atpūtas parks “Mežaparks”.