Darbinieku uzticības padome

SIA "Rīgas meži" Darbinieku uzticības padome (DUP) ir uzņēmumā strādājošo izvirzītu un ievēlētu pārstāvju konsultatīva padome. Tā izveidota 2021. gada 26. oktobrī, padomē darbojas septiņi cilvēki, DUP strādā atbilstoši savam nolikumam.

DUP mērķis ir nodrošināt darbinieku iesaisti un interešu pārstāvniecību uzņēmumā, kā arī veicināt informēšanas un konsultēšanās procesu. DUP veicina darbinieku sadarbību ar uzņēmuma valdi par SIA "Rīgas meži" attīstības, darbinieku profesionālās pilnveides, drošas darba vides uzlabošanas, labbūtības u.c. jautājumiem. Šajā darbā tiek ievērotas uzņēmuma vērtības, stratēģiskie mērķi, darbinieku vienlīdzība un līdzsvarota interešu pārstāvība.