Darbinieku pakalpojumu likmes

 

Nr.

Darbinieks

Apjoms

Maksa, EUR (bez PVN)

Maksa, EUR (ar PVN 21%)

Maksa ārpus darba laika, brīvdienās, svētku dienās, EUR (bez PVN)

Maksa ārpus darba laika, brīvdienās, svētku dienās, EUR (ar PVN 21%)

96.

Iecirkņa vadītājs (IECV)

stunda

20,21

24,45

40,41

48,90

97.

Iecirkņa vadītāja vietnieks (IECVV)

stunda

16,16

19,55

32,32

39,10

98.

Ainavu arhitekts (AIA)

stunda

16,16

19,55

32,32

39,10

99.

Iecirkņa tehniskais speciālists (ITSP)

stunda

16,67

20,17

33,35

40,35

100.

Dārzkopis darba vadītājs (DDV)

stunda

10,61

12,84

21,22

25,68

101.

Parka dārznieks (PARD)

stunda

13,13

15,89

26,25

31,77

102.

Komunālās tehnikas operators (KTO)

stunda

13,13

15,89

26,25

31,77

103.

Komunālās tehnikas strādnieks (KTSTR)

stunda

10,10

12,22

20,19

24,43

104.

Kokkopis (KKOP)

stunda

16,87

20,41

33,74

40,83

105.

Strādnieks (STR)

stunda

8,39

10,15

16,78

20,30

106.

Labiekārtojuma remontstrādnieks (LRSTR)

stunda

12,62

15,27

25,25

30,55

Daļas “Dārzi un parki” maksas pakalpojumu cenrādis. Apstiprināts ar SIA “Rīgas meži” valdes lēmumu nr.16, protokols nr. 17, 05.04.2023.

Ja pakalpojums tiek sniegts ārpus darba laika, brīvdienās, svētku dienās, stundas likmei tiek piemērots koeficients x2 + PVN 21%.