Dabas parks "Beberbeķi"

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

Dabas parks izveidots 1977. gadā. Tas atrodas SIA “Rīgas meži” Tīreļu mežniecībā – Babītes pagastā, starp Piņķiem, Babīti un Beberbeķiem. Tā platība ir apm. 260 ha. 

“Beberbeķi” izveidoti, lai aizsargātu bioloģiski vērtīgas priežu audzes. Beberbeķu dabas parks ir iecienīta atpūtas un pastaigu vieta dažādos gadalaikos. Sniegotās ziemās slēpošanas cienītājiem iespējams izmantot dabas parka kāpu izveidoto reljefu. 

Parka centrālajā daļā ir ar silu un mētrāju apaugušas kāpas. Savukārt parka austrumdaļā atrodas mākslīga ūdenskrātuve.

Parka dienvidu daļā atrodas apm. 10,3 lielais Beberbeķu dzirnavu ezers, kas izveidojies, uz Beberbeķu strauta izbūvējot dzirnavas un izveidojoties dīķim. Tā vidējais dziļums – 1,7 m, lielākais dziļums – 3,5 m. Beberbeķu dzirnavu ezera krasti ir gleznaini, vietām stāvi, bet vietām ap to ir smilšainas peldvietas. Parka lielāko daļu aizņem priežu sili un mētrāji.

Ezera krastā, netālu no peldvietas, “Rīgas meži” ierīkojuši atpūtas vietu ar soliņiem un galdu.

Beberbeķu dabas parks iekļauts Natura 2000 teritoriju sarakstā. Natura 2000 ir ekoloģisks aizsargājamo teritoriju tīkls, kas plešas visā Eiropas Savienības teritorijā.