CO2 piesaistes talkas 2023. un 2024. gadā

Gads

Uzņēmums

Reģistrācijas nr.

Teritorija: adrese

Kadastra Nr,

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu

teritorijas kopējā platība, ha

Koku suga

prognozēto CO2 piesaistes un emisiju bilances apjomu mežaudzes augšanas periodā (t.i. 50 gadu periodā)

2023

ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle

40103336441

“Rīgas pilsētas meža fonds”, Olaines pagasts, Olaines novads

80800022105

80800130058

3

Bērzs

273400

2023

Fonds "Ziedot.lv"

40008078226

“Rīgas pilsētas meža fonds”, Olaines pagasts, Olaines novads

80800022105

80800130058

0,73

Melnalksnis

62 600

2023

Fonds "Ziedot.lv"

40008078226

“Skujenieku mežs”, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

80700080293

80700083388

0,54

Bērzs

49 200

2023

Walk15, UAB

LT 305208218

“Rīgas pilsētas meža fonds”, Olaines pagasts, Olaines novads

80800022105

80800130058

0,3

Bērzs

27300

2024

ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle

40103336441

“Rīgas pilsētas meža fonds”, Olaines pagasts, Olaines novads

80800022105

80800130058

2,08

Egle

179000

2024

SIA “Nords Event Communications”

50003981501

“Rīgas pilsētas meža fonds”, Ropažu pagasts, Ropažu novads

80840020098

80840180478

1,5

Egle

129100