Citi pakalpojumi un izcenojumi

Nr.

Pakalpojums

Apjoms

Maksa, EUR bez PVN

Maksa, EUR ar PVN 21%

107.

Atļauja iebraukšanai apstādījumu teritorijā uz periodu līdz 3 dienām (AIAT)

gab.

15,00

18,15

108.

Atļauja iebraukšanai apstādījumu teritorijā uz periodu līdz 1 mēnesi (AIAT)

gab.

40,00

48,40

109.

Atļauja iebraukšanai apstādījumu teritorijā uz periodu līdz kalendārā gada beigām (AIAT)

gab.

60,00

72,60

110.

Nesijāts komposts 1m3 (KOMPN)

m3

14,49

17,53

111.

Sijāts komposts 1m3 (KOMPS)

m3

24,02

29,06

112.

Zaru mulča 1m3 (ZARMU)

m3

12,36

14,96

Daļas “Dārzi un parki” maksas pakalpojumu cenrādis. Apstiprināts ar SIA “Rīgas meži” valdes lēmumu nr.16, protokols nr. 17, 05.04.2023.