Taka Vecstārastu ozola apkārtnē, 5 km

Katrīnas mežniecība, Limbažu puse

1/14
2/14
3/14
4/14
5/14
6/14
7/14
8/14
9/14
10/14
11/14
12/14
13/14
14/14

Par taku: tā atrodas “Rīgas mežu” Katrīnas mežniecībā, Liepupes un Limbažu pagastu apkārtnē, pie Mežciema. Katrīnas mežniecības atrodas vistālāk no citām “Rīgas mežu” mežniecībām – Limbažu novadā.

Ejot šo taku, iespējams redzēt retāk sastopamos ozolus un ošus, taka vijas arī pa ierastākām bērzu un egļu audzēm. Interesanti ir vērot taisnās egļu rindas – šie koki stādīti pirms apmēram 40 gadiem.

Maršruta beigu daļā ir takas intriga un īpašais pārsteigums – meža klajumā majestātiski izslējies vairākus simtus gadu vecais Vecstārastu ozols. Tam oficiāli ir piešķirts dižkoka statuss.

Dodoties šajā takā, īpaši pavasarī, ieteicams vilkt gumijas zābakus! Jo, ja nevēlas pagarināt maršrutu, tad nākas šķērsot arī kādu mitrāku vietu vai pavasara ūdens lāmu.

Takas sākums: netālu no autobusa pieturas “Mežmaļi”. Mūsu piedāvātais takas garums: ap 5 km. Takas sākums autoceļa Kocēni – Limbaži – Tūja (P11) malā.

Takas sarežģītība: vidēja.

Nokļūšana: ar privāto transportu vai ar sabiedrisko transportu, autobusa pietura “Mežmaļi”.

Par Katrīnas mežniecību: interesanti, ka Rīga īpašuma tiesības uz šiem mežiem ieguva 17.gadsimtā, kad tos pilsētai uzdāvināja Zviedrijas karalis Gustavs II Ādolfs. Tā bija kompensācija par viņa karaspēka radītajiem zaudējumiem Rīgai Zviedru-poļu kara laikā.

Katrīnas mežniecība ir vismazākā “Rīgas mežu” mežniecība, taču augu un dzīvnieku sugu skaita ziņā tā ir visbagātākā. Kopējā mežniecības platība ir ap 4,3 tūkst. ha. Galvenās koku sugas: bērzs (ap 40%), priede (ap 20%) un egle (ap 20%), kā arī ozols un osis (teju 2 %). Te mīt arī lāči, vilki, lūši u.c. dzīvnieki.

Daļu Katrīnas mežniecības aizņem dabas liegums “Dziļezers un Riebezers” (apm. 35 ha). Tajā sastopami savdabīgi platlapu meža biotopi.

#RadiTakasRīgasMežos #TīriRīgasMeži #KatrīnasMežniecība

“Rīgas meži” aicina – ko mežā ienesi, to iznes!