Taka no Bumbu kalniņa pa Balto kāpu līdz Priedainei

Rīgas mežniecībā, 15 km

1/2
2/2

Par taku: tā atrodas “Rīgas mežu” Rīgas mežniecībā, starp Rīgu un Jūrmalu. Takas sākums: Bumbu kalniņā. Mūsu piedāvātais takas garums: ap 15 km.

Takas sarežģītība: vidēji sarežģīta.

Par Rīgas mežniecību: tās pārziņā ir meži, kas atrodas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (Mežaparks, Biķernieku mežs, Šmerļa mežs, Mangaļsala, Buļļusala, Kleistu mežs, Anniņmuižas mežs u.c.), Rīgas pilsētai piederošie meži Jūrmalas valstspilsētas teritorijā, kā arī Ādažu, Ķekavas, Ropažu, Mārupes, Salaspils novados.

Mežniecības platība ir apm. 9,67 tūkst. ha.

Galvenās koku sugas: priede (apm. 88%), bērzs (apm. 8%) un melnalksnis (apm. 2%).

Rīgas mežniecībā esošie meži pamatā pilda rekreācijas, zaļās zonas un aizsargjoslu funkcijas. Tie ražo skābekli, aizsargā ūdens un augsnes resursus, attīra gaisu no putekļiem un dūmgāzēm, slāpē vēju un trokšņus un veido skaistas ainavas.

Atšķirībā no pārējām "Rīgas mežu" mežniecībām, Rīgas mežniecības galvenais apsaimniekošanas mērķis ir meža nekoksnes vērtības, rekreācija, aizsargjoslu un ainaviskās funkcijas. Te pārsvarā norisinās meža kopšanas, tīrīšanas un labiekārtošanas darbi. 

Daļu mežniecības teritorijas aizņem dabas parks "Piejūra" (676 ha), dabas liegums "Jaunciems" (15 ha) un dabas liegums "Darmštates priežu audze" (4,5 ha).

Nokļūšana: ērtāk ar Rīgas sabiedrisko transportu – autobusu nr.35 vai 36, pietura “Bumbu kalniņš”.

#RadiTakasRīgasMežos #TīriRīgasMeži #RīgasMežniecība

“Rīgas Meži” aicina – ko mežā ienesi, to iznes!