Atļauja transportlīdzekļa iebraukšanai dārzos un parkos

Lai saņemtu atļauju iebraukšanai SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajos galvaspilsētas sabiedriskajos apstādījumos – dārzos, parkos un skvēros, jāiesniedz iesniegums.


Iesnieguma forma

Iebraukšanas atļauju saņemšanas kārtība

Iesniegums par atļaujas saņemšanu jāiesniedz ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms plānotās iebraukšanas! Iesniegumi, kas iesniegti, neievērojot noteikto termiņu, netiek izskatīti.

Iesniegums no juridiskām un fiziskām personām tiek pieņemts:

  • elektroniski, e-pasta adrese: [email protected] vai,

  • SIA "Rīgas meži" birojā, adrese: Ojāra Vācieša iela 6, korpuss 1, Rīga, LV-1004, darba dienās, no plkst. 9.00 – 15.00.

Pamatojoties uz šo iesniegumu, tā iesniedzējam tiek izrakstīts rēķins un nosūtīts uz iesniedzēja norādīto e-pasta adresi apmaksai.

Atļaujas transportlīdzekļu iebraukšanai SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajos sabiedriskajos apstādījumos tiek izsniegtas, prasītājam uzrādot maksājuma uzdevumu. Atļaujas saņemšana ir klātienē, SIA “Rīgas meži” birojā, adrese: Ojāra Vācieša iela 6, korpuss 1, Rīgā.  

Transportlīdzekļa iebraukšanas noteikumi
  • Braucot pa SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajiem sabiedriskajiem apstādījumiem, atļaujai jābūt novietotai redzamā vietā aiz transportlīdzekļa priekšējā stikla.

  • Atļauju aizliegts nodot citai juridiskai vai fiziskai personai un citam transportlīdzeklim.

  • Atļauja jāuzrāda pēc policijas vai SIA “Rīgas meži” darbinieku lūguma.

  • Atļauja paredzēta iebraukšanai norādītājā laika periodā konkrētajās teritorijās, lai veiktu saimniecisko darbību, pārvietojoties ar ātrumu līdz 5 km/h ar ieslēgtām avārijas gaismām pa gājēju celiņiem, kā arī tā ir paredzēta transportlīdzekļa novietošanai darbu izpildes laikā.

  • Atļauja nedod tiesības novietot transportlīdzekli stāvēšanai apstādījumu teritorijās.

Atļauja nav derīga iebraukšanai kultūras un atpūtas parkā “Mežaparks”!

Maksa par iebraukšanas atļauju

Atbilstoši SIA "Rīgas meži" valdes apstiprinātajam daļas "Dārzi un parki" maksas pakalpojumu cenrādim, maksa par iebraukšanu dārzos, parkos un skvēros ir šāda:

  • caurlaide iebraukšanai apstādījumu teritorijā uz periodu līdz trīs dienām: 15,00 EUR (bez PVN) / 18,15 EUR (ar PVN). 

  • caurlaide iebraukšanai apstādījumu teritorijā uz periodu līdz 1 mēnesim: 40,00 EUR (bez PVN) / 48,40 EUR (ar PVN).

  • caurlaide iebraukšanai apstādījumu teritorijā uz periodu līdz kalendārā gada beigām: 60,00 EUR (bez PVN) / 72,60 EUR (ar PVN).

Kontaktiem

SIA "Rīgas meži" daļas "Dārzi un parki" pasākumu plānošanas lietvede Diāna Blumberga, e-pasts: [email protected] vai tālrunis: 25419561 (lūgums zvanīt darba dienās, plkst. 8.30 – 16.30).