RĪGAS MEŽI iepazīstināja ar plānotajiem Ziepniekkalna meža kopšanas darbiem. Priekšlikumi tiek gaidīti līdz 19.janvārim

Drukāt

10.01.2024

Vakar, 2024.gada 9.janvārī SIA “Rīgas meži” iepazīstināja iedzīvotājus ar plānotajiem Ziepniekkalna meža kopšanas darbiem, kā arī ar paredzētajiem uzlabojumiem pēc šo darbu pabeigšanas. Pasākumā piedalījās arī pārstāvji no Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra, Ziepniekkalna apkaimes biedrības, Ārtelpas un mobilitātes departamenta (ĀMD) un citi interesenti.

“Rīgas mežu” mežsaimniecības daļas vadītājs Uldis Gaiss un Rīgas mežniecības mežzinis iepazīstināja ar plānotajiem darbiem mežā un to mērķiem. Proti, palīdzēt augt un attīstīties meža galvenajam kokam – priedei; izzāģēt invazīvos, traucējušos, slimos kokus un krūmus; veidot atvērumus, lai dabiski atjaunotos priežu audze un lai veidotos dažāda vecuma mežaudze; saglabāt bioloģisko daudzveidību; dažādot meža ainavu, t.sk. saglabāt neskartas vietas, kur patverties meža dzīvniekiem; īpaši izcelt apmeklētājiem vizuāli patīkamas reljefa formas.


Savukārt Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra Āgenskalna punkta apkaimju koordinatore Liene Masļeņikova, kuras pārziņā ir arī Ziepniekkalna apkaime, uzsvēra, ka būtiski, lai mežs ir kopts, lai celiņi ir sakārtoti, lai ir labiekārtotas atpūtas vietas, lai mazinās atkritumu izmešana.

Arī Ziepniekkalna apkaimes biedrības vadītāja Signe Ušacka uzsvēra, ka šis mežs ir iecienīta un nozīmīga atpūtas un brīvā laika pavadīšanas vieta kā Ziepniekkalna iedzīvotājiem, tā cilvēkiem no citām apkaimēm. Tādēļ iedzīvotāji un īpaši biedrība, sagaida, lai pēc kopšanas darbiem mežs atbilst apmeklētāju vajadzībām, ir tiem tīkams un pats būtiskākais, lai tajā netiek izmesti atkritumi.

Savukārt Rīgas pašvaldības ĀMD pārstāvji iepazīstināja ar plānoto Dienvidu tilta 4.kārtas projektu – Jāņa Čakstes gatves turpinājuma izbūvi, t.sk. par piekļūstamību mežam būvdarbu laikā un pēc tam. Ja tiks piešķirts nepieciešamais finansējums, šo projektu paredzēts īstenot divās kārtās: 1) no Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna ielai un 2) no Vienības gatves līdz Valdeķu ielai. Tieši projekta pirmo kārtu – no Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna ielai – plānots īstenot teritorijā netālu no Ziepniekkalna meža, kā arī nelielā daļā meža. Tādēļ šeit  plānoti atmežošanas darbi. Vairāk par Dienvidu tilta 4.kārtas projektu: https://ej.uz/k3uz

Lai arī “Rīgas meži” Ziepniekkalna mežā izvieto novērošanas kameras un teritoriju uzrauga ikdienā, šis ir arī viens no atkritumu izmetēju “iecienītajiem” mežiem. Tāpat meža kopšanas nepieciešamību apliecina 2023.gada nogalē pētījumu centra SKDS veiktās aptaujas rezultāti par Rīgas un Pierīgas mežiem. Piemēram, par Ziepniekkalna mežu tajā norādīts: “Mežs aizaudzis, ceļi dubļainu, ceļa malās atkritumu kalni”.

Otrdienas pasākuma laikā “Rīgas mežu” pārstāvji uzsvēra, ka plānotie meža kopšanas darbi padarīs to patīkamāku, caurredzamāku. Savukārt pēc kopšanas darbu pabeigšanas mežā plānots ierīkot atpūtas vietas (soliņus un galdiņus), uzlabot celiņus (tiem plānots grants segums, kas ir vienlīdz ērts dažādos gadalaikos). Tāpat pie iebraucamajiem ceļiem uzstādīt barjeras, lai novērstu meža izbraukāšanu un atkritumu izmešanu. Rezultātus un situācijas uzlabošanos galvaspilsētas mežos pēc kopšanas, labiekārtošanas un infrastruktūras sakārtošanas darbiem apliecina, piemēram, Juglas meža pieredze. Tāpat paredzams, ka atkritumu izmešanu mazinās arī plānotā J.Čakstes gatves izbūve, kā rezultātā samazināsies transporta piekļuve mežam, ar ko bieži vien mežā tiek ievesti atkritumi.

Priekšlikumu un komentāru iesniegšana: “Rīgas meži” tos gaida līdz piektdienai, 19.janvārim (ieskaitot) “Rīgas mežu” sociālās saziņas vietnē Facebook (https://www.facebook.com/RigasMezi), mirkļbirka #ZiepniekkalnaMežaKopšana, info@rigasmezi.lv vai 29110062.

Par meža zonējumu, darbiem, to mērķiem, veidu, secību

Meža zonējums:

 • Pilsētas zaļās zonas teritorija: izdalīta ar mērķi atstāt mežā neskartas zonas, kur nav nepieciešama kopšana un cilvēku iejaukšanās.
 • Ainaviski vērtīga teritorija: izdalīta ar mērķi īpaši izcelt meža daļas, kur priedes vecums ir 100 gadi un vairāk, kur ir interesants reljefs. 
 • Rekreācijas teritorijas: izdalītas meža daļā, kur ir visplašākais taku tīkls un lielākā iedzīvotāju koncentrācija. Mērķis ir padarīt iecienītākās meža daļas gaišākas, pārredzamākas un drošākas meža apmeklētājiem.
 • Īpaši ainaviska vieta: izdalīta tur, kur ir dažādas reljefa īpatnības – pauguri un ieplakas, kā arī ainaviski skaistas lazdas un atsevišķas pameža krūmu grupas.
 • Jāņa Čakstes gatves zona: izdalīta, lai Rīgas pašvaldība īstenotu Dienvidu tilta 4.kārtu.


Darbu plānotā secība: pameža tīrīšana; koku ciršana; kokmateriālu izvešana; zaru savākšana un izvešana (atbilstoši nepieciešamībai, vietām zari var tikt atstāti mežā); ceļu sakārtošana. Darbi var notikt vienlaikus vai neatbilstošu laikapstākļu dēļ var tikt uz laiku apturēti.

Darbu plānotā platība: apm. 75 ha (teritorija starp Ozolciema ielu un Ķekavas novada robežu, kā arī starp Rītausmas ielu un dārzkopības kooperatīvu “Celtnieks”).

Kopšanas darbi notiks tikai teritorijās, kas iekļautas apstiprinātajā SIA “Rīgas meži” Meža apsaimniekošanas plānā “Rīgas pašvaldības meži Rīgas pilsētas teritorijā, 2018. – 2026.gads” (MAP).

Paredzētais darbu laiks: 2024.gada februāris – aprīlis.

Darbu veidi:

 • Izlases cirte (zaļais svītrojums): tās mērķis ir vienmērīgi izretināt mežu, lai uzlabotu augšanas apstākļus paliekošajiem kokiem, pamatā – 100 un vairāk gadus vecām priedēm. Lai izveidotu kvalitatīvu un augtspējīgu mežu, mežaudzes šķērslaukums (biezība) netiks samazināts tiktāl, ka tas kļūst mazāks par kritisko šķērslaukumu (biezību), reizinot ar koeficientu 1,5.
 • Kopšanas cirte (zilais svītrojums): tās mērķis ir veicināt koku, pamatā – līdz 100 gadus vecu priežu, augšanu, uzlabot mežaudzes sastāvu un veselību, kā arī izcirst neatbilstošos, traucējošos, slimos (invadētos) kokus un krūmus. Kopšanas cirtes gadījumā mežaudzes sastāva un paliekošo koku augšanas apstākļu uzlabošanai mežaudzes šķērslaukums nekļūst mazāks par minimālo šķērslaukumu.

Plašāk par Ziepniekkalna meža zonējumu

 • Pilsētas zaļās zonas mežs (zaļā krāsa): šī teritorija izdalīta ar mērķi atstāt neskartas vietas, kur nenotiks kopšanas darbi un cilvēku iejaukšanās.
 • Rekreācijas teritorija (lašu krāsa): te ir visplašākais taku tīkls un lielākā iedzīvotāju koncentrācija. Darbu mērķis ir padarīt šīs aktīvāk apmeklētās meža daļas gaišākas, tīkamākas, pārredzamākas un drošākas apmeklētājiem.

Tāpat te darbu mērķis ir izretināt mežaudzi, lai radītu paliekošajai audzei labvēlīgākus apstākļus – mazināt konkurenci par barības vielām, palielināt audzes noturību pret apkārtējās vides apstākļiem, piemēram, sniegu, vēju.

Rekreācijas teritorijas valdaudzē un mežaudzes zemākajā stāvā tiks izcirsti lielākā daļa priežu mežam traucējošie lapu koki, izņemot ozolus, atsevišķas ainaviskas kļavas un bērzus. Tiks retināta arī priežu audze, primāri izcērtot atpalikušos, slimību bojātos un invadētos kokus, kā arī atsevišķas priedes, ja tās traucē citām priedēm.

Veicot kopšanas un izlases cirtes rekreācijas teritorijas pamežā (līdz 6 m augstumam), tiks izcirsti priežu mežam neraksturīgie krūmi un koki, piemēram, vārpainā korinte, parastā kļava. Te netiks cirstas lazdas, mežābeles un kadiķi. Rekreācijas teritorijā pameža kopšana plānota arī pēc tam, ik pa 2 – 3 gadiem (atkarībā no aizzelšanas ātruma).

Tāpat rekreācijas teritorijā – vietās, kur tie jau sākuši veidoties, tiks radīti līdz 0,2 ha lieli atvērumi. Tajos paredzēts izcirst visus traucējošos kokus un krūmus. Atvērumiem ir nozīmīga loma, lai dabiski atjaunotos priežu audze un lai mežā veidotos dažāda vecuma mežaudze. Nākamgad te plānota augsnes virskārtas viegla uzirdināšana, lai veicinātu priežu dabīgu iesēšanos, nepieciešamības gadījumā tiks iestādītas arī “Rīgas mežu” kokaudzētavā “Norupe” audzētās priedītes.

 • Ainaviski vērtīga teritorija (dzeltenā krāsa): te ir vecāki koki un interesantāks reljefs, nekā citviet šajā mežā. Tādēļ darbu mērķis ir īpaši izcelt ainaviski vērtīgus un skaistus meža elementus un daļas. Piemēram, atsevišķus lielus kokus, lielas priedes ar kupliem vainagiem, kā arī šo koku mijiedarbību ar konkrētās teritorijas reljefu.

Tāpat darbu mērķis šeit ir mazināt konkurenci un palīdzēt augt meža galvenajam kokam – priedēm, īpaši 100 gadīgām un vecākām, tādējādi pagarinot to dzīves ilgumu. Vienlaikus šādām priedēm ir nepieciešama gaisma – gan galotnes daļai, gan stumbram. Gaisma nodrošina bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un attīstību, radot labvēlīgus apstākļus sūnām un ķērpjiem, kas savukārt ir svarīga ekosistēma kukaiņiem. Piemēram, priežu sveķotājkoksngrauzim, kas ir visnotaļ prasīgs pret dzīves apstākļiem – apdzīvo tikai vecas (apm. 150 gadus vecas) un saules apspīdētas priedes ar biezu mizu. 

Valdaudzē un mežaudzes zemākajā stāvā tiks izcirsta lielākā daļa lapu koku, izņemot ozolus, atsevišķas ainaviskas kļavas un bērzus.

Veicot kopšanas un izlases cirtes ainaviski vērtīgās teritorijas pamežā (līdz 6 m augstumam), tiks izcirsti priežu mežam neraksturīgie krūmi un koki – vārpainā korinte un parastā kļava. Te netiks cirstas lazdas, mežābeles un kadiķi. Pameža kopšana plānota arī turpmāk, ik pa 2-3 gadiem (atkarībā no aizzelšanas ātruma).

Ainaviski vērtīgajā teritorijā, līdzīgi kā rekreācijas teritorijā, tiks veidoti līdz 0,2 ha lieli atvērumi, lai veicinātu priedes dabisku iesēšanos un dažāda vecuma mežaudzes veidošanos.

 • Īpaši ainaviska vieta (rozā svītrojums): darbu mērķis ir akcentēt meža reljefa dažādību un īpatnības, piemēram, paugurus, ieplakas, ainaviski skaistas lazdas un atsevišķas pameža krūmu grupas. Daļā šīs teritorijas netiks veikti nekādi darbi.
 • J.Čakstes gatves zona (lillā svītrojums): tā izdalīta Dienvidu tilta 4.kārtas īstenošanai.  

Par SIA “Rīgas meži”

SIA “Rīgas meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums. Tas rūpējas par 62 000 ha mežiem, 446 ha Rīgas parkiem un apstādījumiem, kā arī par 367 ha kultūras un atpūtas parku “Mežaparks” un par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.

Uzņēmumā ir Juglas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava “Norupe” un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmumam ir vides izglītības centrs un programma “EkVidO2” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS”.

Uzņēmuma objekti un teritorijas atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus. “Rīgas meži” ieguvuši starptautiskus sertifikātus, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.

2021.gadā “Rīgas mežiem” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Tāpat 2021.gadā uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

2023.gadā “Rīgas meži” otro reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā – ierindojās Zelta kategorijā, kā arī saņēma balvu “Ilgtspējas čempions” par straujāko izaugsmi Ilgtspējas indeksā.

Lai veicinātu klimatneitralitāti un aizsargātu dabu, 2023.gadā izveidots nodibinājums “Rīgas mežu fonds”. Šajā pašā gadā uzņēmums pievienojās iniciatīvai “Misija Nulle”, kā mērķis ir rūpēties par “Rīgas mežu” darbiniekiem, viņu veselību un drošību, kā arī parakstīja Latvijas Dažādības hartu.

Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

“Rīgas meži”

Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

29215857

Ieva.Berzina@rigasmezi.lv

www.rigasmezi.lv

https://www.facebook.com/RigasMezi

https://www.facebook.com/RigasDarziParki

https://www.facebook.com/EkVidO2/

https://www.facebook.com/parksmezhaparks/