Eksperti identificējuši un izanalizējuši iespējamos scenārijus “Rīgas mežu” iziešanai no apaļkoku pārstrādes biznesa

Drukāt
Eksperti identificējuši un izanalizējuši iespējamos scenārijus “Rīgas mežu” iziešanai no apaļkoku pārstrādes biznesa

27.12.2022

Ievērojot Valsts kontroles un Konkurences padomes norādījumus, kā arī Rīgas domes un uzņēmuma padomes lemto, pabeigts izvērtējums SIA “Rīgas meži” iziešanai no apaļkoku pārstrādes biznesa. Tajā tika identificēti un attiecīgi analizēti četri iespējamie kokzāģētavas “Norupe” nodalīšanas scenāriji no uzņēmuma: kokzāģētavas nodalīšana no “Rīgas mežiem” atsevišķā kapitālsabiedrībā un secīga tās kapitāldaļu pārdošana, kokzāģētavas aktīvu pārdošana, kokzāģētavas biznesa pārdošana un kokzāģētavas aktīvu iznomāšana. 

Izvērtējumu veica publiskā iepirkuma procedūras rezultātā izvēlētais konsultants – SIA “KPMG Baltics”. Padziļinātās analīzes rezultātā “Rīgas mežiem” šobrīd kā visizdevīgākie scenāriji atzīti kokzāģētavas biznesa pārdošana vai kokzāģētavas nodalīšana no “Rīgas mežiem” atsevišķā kapitālsabiedrībā un secīga tās kapitāldaļu pārdošana.

Nolūkā piesaistīt investorus un īstenot uzņēmumam izdevīgāko kokzāģētavas pārdošanas darījumu, ievērojot labas pārvaldības principus un izvērtējumā secināto, 2023.gada sākumā “Rīgas meži” atklātā iepirkuma procedūrā meklēs darījuma konsultantu potenciālo investoru piesaistei un darījuma īstenošanai.

“Rīgas mežu” padomes priekšsēdētājs Toms Auškāps uzsver, ka jebkādu lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas procesā saistībā ar iziešanu no apaļkoku pārstrādes biznesa, uzņēmuma rīcībai arī turpmāk jābalstās labas pārvaldības, tiesiskuma, caurspīdīguma un aprēķinos balstītos principos. Tāpat “Rīgas mežiem” ir būtiski turpināt rūpēties kā par uzņēmuma reputāciju, tā arī kokzāģētavas darbinieku interesēm.

Šobrīd ir precīzi nevar prognozēt, kad varētu notikt “Rīgas mežu” iziešana no apaļkoku pārstrādes biznesa. Eksperti secinājuši, ka tas nebūs ātrāk kā 2024.gadā.

“Rīgas mežu” struktūrvienība – kokzāģētava “Norupe” izveidota pirms desmit gadiem, kopumā tajā investējot vairāk nekā desmit miljonus eiro. kokzāģētavas iekārtas ir darba kārtībā, taču, lai tās modernizētu un palielinātu darba ražīgumu, nepieciešamas investīcijas, kā arī izejmateriāli, kas “Rīgas mežiem” nepieciešamajā apjomā nav pieejami.

Proti, atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam, “Rīgas mežiem” atļauts pārstrādāt tikai tos apaļkokus, kuri iegūti uzņēmuma īpašumā vai apsaimniekošanā esošajās teritorijās. Turklāt 2021.gadā uzņēmums apstiprināja grozījumus “Meža apsaimniekošanas plānā”. To rezultātā samazināti koku ciršanas apjomi, t.sk. kokzāģētavai pieejamie izejmateriāli. Vienlaikus plānā lielāka uzmanība pievērsta rekreācijas un bioloģiskās daudzveidības teritoriju aizsardzībai un attīstībai.

Par “Rīgas mežiem”

SIA “Rīgas meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums. Tas rūpējas par 62 000 ha mežiem, 399 ha Rīgas parkiem un apstādījumiem (125 objekti), kā arī par kultūras un atpūtas parku “Mežaparks” (385 ha) un par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.

Uzņēmumā ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava “Norupe” un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu “Zaļā klase”.

“Rīgas mežu” objekti atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus. “Rīgas meži” ieguvuši starptautiskus sertifikātus, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.

2021.gada septembrī "Rīgas mežiem" Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Savukārt 2021.gada decembrī uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

2022.gadā “Rīgas meži” pirmo reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā un ieguva Sudraba kategorijas balvu.

Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

“Rīgas Mežu”

Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

29215857

Ieva.Berzina@rigasmezi.lv

www.rigasmezi.lv

https://www.facebook.com/RigasMezi

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Jaunumi]. ID: [48]